Olavskirken

Kirkeruinen er en skamplett på Bambles historie. Den gamle kirken skulle selvfølgelig ikke vært revet. Historieløshet hos datidens beslutningstagere resulterte i et tap for etterkommerne. Den gamle kirken var et religiøst og kulturelt senter fra den ble bygget til den ble revet. Slik kunne det fortsatt, selv om ny kirke var nødvendig.


Det er derfor morsomt at vi nå kan se omtrent hvordan den gamle steinkirken så ut da den ble bygget. Modellen utført av Kai Lauritsen med hjelp av kona og gode støttespillere, er et flott eksempel på hva gode modellbyggere kan bidra med for å synliggjøre og levendegjøre gamle minnesmerker.


Selv om modellen nå står en smule innelåst og ikke så tilgjengelig som jeg kunne ønske, er det fint at det arrangeres "åpen kirke" med foredrag om Olavskirken. På den måten blir det for spesielt interesserte mulig å få kunnskap om kirken.


Det er utarbeidet en brosjyre om Olavskirken med rike illustrasjoner fra ruinen og fra modellen. Forfatter av teksten er Arne Lund, som har engasjert seg sterkt i både modellen og historien. I Bamble Historielagt årsskrift 2016 har han dessuten en artikkel om steinkirken. Det er bra.


Jeg har tatt med brosjyren her.-------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra avdukingen av kirkemodellen 4.10.2015

Oppdatert 26.8.2016

Olavskirken

i Bamble