Forfedre - Søren

Forfedre

- Søren


Mine og min søster Annas forfedre


Sørens forfedre (oppdatert  20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfedrene til min svoger Leif


Jeg går ikke nærmere inn på Annas slekt her, siden den sammenfaller med min. Leifs slekt har jeg også kartlagt. Interessant er det at Anna og Leif har felles tippoldeforeldre.


Leifs forfedre (oppdatert  20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


Anna og Leif har barna

-          Sidsel, som er gift med Asbjørn Gøthesen,

-          Kjell, som er gift med Marit Ryste,

-          Anne Kjersti (død), som var gift med Roger Sandvik,

-          Knut, som var gift med Mariann Nordbø (skilt),

-          Per Gunnar, som var gift med Anne Lunde (død), nå samboer med Inger Liv Dalen og

-          Nikolai (død).


Jeg har kartlagt forfedrene til Asbjørn og Marit. Også for disse er det anesammenfall med sine ektefeller etter få generasjoner.

 

Asbjørns forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

Marits forfedre  (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


Særlig sønnen til Anne Kjersti og Roger Sanvik, Nikolai, har vist interesse for sine forfedre. Sammen med en venn tilbragte han timer på Irenes og min hytte for å undersøke hvordan jeg arbeidet med å finne slekt på internet. Til konfirmasjonen fikk han en mappe med det jeg til da hadde funnet om hans forfedre. Etter hvert har jeg supplert, men fortsatt mangler en del.


Rogers forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


Roger har giftet seg igjen med en hyggelig dame, Ann Kristin Baann, som også har røtter i Bamble, og vi har flere felles forfedre.


Ann Kristins forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


Kjells sønn Kjell Ivar er gift med Heidi Maria Vinje. Hun har gitt meg et ganske omfattende, men fraksjonert materiale om sin slekt. Jeg har registret dette og supplert det med egne undersøkelser.


Heidi Marias forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Min mors søsken


Min morfar, Nils Bergsland, var halvt svensk. Hans far innvandret fra Långserud i Värmland, og han hadde en stor slekt der. Han hadde fire brødre som også innvandret til Bamble. To av dem flyttet videre og utvandret etter hvert til USA.


På morssiden var forfedrene i noen generasjoner konsentrert i Bamble, men mange av disse hadde sine røtter i Drangedal og Sannidal. Noen kom også fra Aust-Agder.


Halvard Gråtopp, kjent fra historiebøkene som bondeopprører, har mange etterkommere. Både min morfar og min farmor har ham blant sine forfedre.


Min mormor, Anna Bergsvand, hadde en stor del av sine forfedre i Bamble, men med enkelte innslag fra andre geografiske områder. På hennes mors side har vi spennende grener som jeg ikke har kommet til bunns i. Ravnsborg er en. Der stopper kildene like før 1800 på Fredriksten festning, der hennes forfar var sersjant. På hennes mors side har vi også slekten Storm, som i noen generasjoner bodde i Gjerpen og Posrgrunn. Det er muligens en kobling til den svenske adelsslekten von Storm, men jeg har så langt ikke kommet til bunns i det.


Min mor hadde seks søsken. De fleste fikk ektefeller med slekt som var født og oppvokst i Bamble. Jeg har kartlagt deler av deres slekt, men det gjenstår mye. Nedenfor er kobling til dokumenter som viser forfedrene til disse.


Jeg har ikke begynt å kartlegge ektefellene til mine fettere og kusiner med to unntak:


  • Paul Rønningen og hans sønn Sølve viste interesse og sendte over informasjon om sin slekt som jeg har benyttet og supplert noe.
  • Olav Hvale hadde dokumentasjon av deler av sin slekt. Denne fikk jeg låne, og har supplert med de grener som ikke var tatt med der.


Det hadde vært morsomt å inkludere flere, og jeg tar gjerne imot materiale.


Min mors og hennes søskens forfedre (oppdatert 21.11.2020):

Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


 

Hanny ble gift med Hans Hvalvik


Hans forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

De har barna

- Nils Kristian (Nenne)

- Merete

- Harald


Ingeborg ble gift med Arnold Ødegaarden


Arnolds forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


De har barna

- Simon

- Henning

 


Nelly ble gift med Ivar Myrland


Ivars forfedre (oppdatert 21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


De har barna

- Arne

- Inger Marit er gift med Paul Rønningen


  Pauls forfedre (oppdatert  21.11.2020):

   - Kart

   - Oversikt

   - ForfedrebokAnders ble gift med Bodil Ødegård


Bodils forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


De har barna

- Bente

- Nils Jørn

 


Signe ble gift med Adolf Hvalvik


Adolf er bror til Hans Hvalvik - se hans forfedre.

De har barna

- Birger

- Sigrun


 

Astrid ble gift med Hans Arntzen


Hans forfedre (oppdatert 21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

De har barna

- Allan

- Torhild

- Heidi

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Min fars søsken


Min farmor, Kirsti Henriksen, var halvt svensk. Hennes mor innvandret fra Rölanda i Älvsborg, og hun hadde stor slekt der. Ellers har både min farmor og farfar, Klaus Knutsen,  mye slekt i Bamble, Sannidal og Drangedal. De fleste var gårdbrukere, enkelte med store eiendommer, men også enkelte husmenn. Som nevnt over, var Halvard Gråtopp blant forfedrene.


Min far hadde fire søsken. Jeg har litt materiale om deres ektefeller også, men spesielt en har jeg ikke funnet mye på. Det skyldes blant annet at det ikke er kjent hvor foreldrene bodde og kirkebøker som mangler. Etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig på internett, bør det være mulig å komme videre for disse også.


Min fars og hans søskens forfedre (oppdatert 21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

Henrik ble gift med Signe Findal


Signes forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

De har barna

- Kjell

- Aud Karin som ble gift med Hans Kristian Jørgensen.


 

Mathilde ble gift med Aksel Rakkestad


Aksels forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


De hadde ingen barn.

 


Anne ble gift med Sverre Abrahamsen


Sverres forfedre (oppdatert  21.11.2020): 

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

De har datteren

- Liv som ble gift med Olav Hvale


  Olavs forfedre (oppdatert  21.11.2020):

  - Kart

  - Oversikt

  - Forfedrebok


 

Lilly ble gift med Vidar Andersen. Jeg har ikke funnet hans forfedre.


De hadde ingen barn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Leif, mannen til Annas slekt


Leifs mor hadde bare fire generasjoner bakover en felles forfader med min far, Kittel Torsen Svarvekjær. Jeg var tidligere ikke klar over den tette relasjonen, så det ble noen overraskelser da jeg gikk inn i kirkebøker og folketellinger for å kartlegge hennes forfedre.


Leifs mor, Marie, hadde følgende forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

Også Leif far hadde felles forfedre med begge mine foreldre, men her må vi 8 generasjoner bakover. Han har også det meste av sin slekt i Telemark, spesielt Bamble og Drangedal, men en gren kommer fra Sigdal, Sandsvær og Kongsberg i Buskerud, der flere var involvert i gruvedrift. Ellers er jordbruksnæringen godt representert i hans slekt.


Leifs far, Nikolai, hadde følgende forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

Barna til Marie og Lai er


Nils, som ble gift med Karin Kristensen.


Karins forfedre (oppdatert  21.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

 

De har barna

- Tove

- Heidi

- Venke

 

Odd, som ble gift med Berit.


Leif, som ble gift med Anna, min søster.


Svein, som ble gift med Hege Kvaale og senere ble samboer med Britt Busk. Ingen barn.


Bjørn, som ikke er gift. Ingen barn.


Kjeld, som døde 7 år gammel.


 

 


Oppdatert 21.11.2020