Forfedre - vi er alle i slekt

Forfedre

- vi er alle i slekt


Det er mange kilder til kartlegging av slekta. En av dem er bygdebøker. Det ligger mye hardt arbeide og god hukommelse bak disse. Vi som har tilgang til elektroniske hjelpemidler, kan vanskelig forstå det omstendelige og systematiske manuelle arbeidet som ligger bak hver bygdebok.


Ved gjennomgang av flere bygdebøker, har jeg gjort noen interessante observasjoner. Det er utrolig mange mennesker som er i slekt med hverandre i hver bygd. I løpet av noen generasjoner er slektene vevet inn i hverandre på kryss og tvers, og det skal god hukommelse til å holde oversikten.


I Bamble, der jeg har en del av mine forfedre, fant jeg ut at av 105 gårder (eget gårdsnummer) hadde jeg slekt på 102. Jeg fant frem til en person, Giert Olsen Linna, som jeg så hadde mange etterkommere. Slektsprogrammet som jeg bruker, kan sette opp oversikter over etterkommere til en person. Nedenfor er etterkommerne etter Giert Olsen Linna listet opp, dvs de av dem som jeg har registret. Her er det hovedsakelig bambleslekter. Det ble mange overraskelser da jeg gikk igjennom oversikten.


Giert Olsen Linnas etterkommere (oppdatert 22.11.2020)Som nevnt under venner og kjente, ble flere enn jeg overrasket over at flere av Irenes og mine venner hadde felles forfedre med oss. Jeg har derfor moret meg med å finne frem noen eksempler på dette.


 

Søren Christophersen Sjøtvets etterkommere (oppdatert 22.11.2020)


Se følgende sider:

  2 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

  3 Dag Solstad - forfatter

  4 Roger Sandvik - tidligere gift med Annas datter Anne Kjersti (død)

  6 Marit Ryste - gift med Annas sønn Kjell

  9 Sverre Abrahamsen - gift med en tante

19 Jeg

27 Anne Kari Walle - tidligere nabo

35 Petter Christensen - var gift med Jytte - hyttenabo


 

Historiebøkene kan fortelle at dansk adel gjorde seg gjeldende i Norge. Her kan jeg bekrefte at dette ikke bare dreide seg om politikk:


Oluf Lunges etterkommere (oppdatert 22.11.2020)


Se følgende sider:

  9 Irene

16 Audun Skår - mangeårig venn og gift med en barndomsveninne av Irene

17 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

20 Jytte Christensen - hyttenabo


 

Jon Halvardsen Smørs etterkommere (oppdatert 22.11.2020)


Se følgende sider:


    8 Olav Hvale -mannen til min kusine Liv

  15 Mons Oppedal - nabo i Asker

  83 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

  98 Arnold Ødegaarden - mannen til min tante Ingeborg

172 Jeg

204 Leif Nilsen - min svoger

216 Asbjørn Gøthesen - mannen til min niese Sidsel

369 Randi Hagerup - barndomsveninne av Irene

385 Audun Skår

386 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

395 Irene - min kone


 

Tolf Carlsen Romnes etterkommere (oppdatert 22.11.2020)


Se følgende sider:

  26 Mons Oppedal

  40 Jeg

  60 Tom Hafredal - tidl ordører og rådmann i Bamble

  84 Arne Flaatten - lokalhistoriker i Bamble

  85 Asbjørn Gøthesen

  92 Olav Hvale

114 Jørn Paulsen - gift med min kusine Sigrunn

292 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

301 Marit Ryste

304 Dag Solstad

308 Aud Marit Engh - hyttenabo

329 Didrik Danielssen - tidligere kollega
Dyre Sevaldsen Hanestad etterkommere (oppdatert 22.11.2020)


Se følgende sider:

4 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

7 Irene Hebæk - min kone

9 Magne Torpen - tidligere kollegaEilev Arnoldsen Udjus etterkommere (oppdatert 22.11.2020):


Se følgende sider:

    3 Marit Ryste

  16 Jeg

  26 Anne Kristin Baann - gift med Roger Sandvik

  33 Reidar Kjellemyr - gift med Anne Kari Walle

  57 Anne Kari Walle

207 Nikolai Nilsen - Annas svigerfar

234 Mons Oppedal

248 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

257 Åse Hellberg - Irenes inngiftede tanteHalvor Stiansen Løddesøl etterkommere (oppdatert 22.11.2020):


Se følgende sider:

  20 Marit Vik - gift med Irenes tremenning Odd Karsten Hebæk - slektsforsker

  64 Jeg

  89 Marie Olsen - Annas svigermor

274 Turid Anita Sølvberg - gift med Irenes fetter


____________________

 

Som en kuriositet  har jeg tatt med Harald Hårfagres etterkommere. Min slektsdatabase på rundt74.000 personer (nov 2020) er svært liten i forhold til Norges befolkning før og nå. Hadde alle vært registrert,  tror jeg de fleste ville hatt felles forfedre, og de fleste ville funnet Harald Hårfagre blant dem.

 

Det er også interessant å se hvor omfattende inngifte det var mellom kongehusene i Europa i eldre tider, der hensikten var å bygge allianser og skaffe seg makt og rikdom.


Dessverre er det mest kongelige, adel og personer som hadde viktige posisjoner som er dokumentert i tidligere tider. Denne oversikten bærer preg av det. Vanlige mennesker ble borte i det udokumenterte mørket. Vi som er heldige å ha noen blant våre forfedre som ble dokumentert, kan finne utrolige nettverk av fjerne slektninger. Det betyr ikke noe, men det er en morsom kuriositet å ha relasjoner til historiske personer over hele Europa.


Harald Hårfagres etterkommere (de som er registrert av meg) er mange, som det fremgår av dette dokumentet:


Harald Hårfagres etterkommere (oppdatert 22.11.2020):


Se følgende sider:

      9 Marit Ryste - kona til nevø

    14 Ruth Ryste - tidligere statsråd

    32 Jeg

    59 Arne Flaatten - lokalhistoriker

  104 Ivo de Figueiredo - forfatter

  105 Anne Kari Walle - nabo fra Bamble, slektsforsker og kunstner

  155 Asbjørn Gøthesen - mannen til niese

  157 Didrik Danielssen - tidligere kollega

  201 Tom Hafredal - lokalpolitiker

  204 Edina Ringdal - tidligere rådgiver for Hadia Tajik, Arbeiderpartiets nestleder

  206 Ann Mari Johansen - hyttenabo

  274 Leif Nilsen - min svoger

  319 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

  409 Mons Oppedal - nabo i Asker

  431 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

  440 Ketil A Stene - tidligere kollega

  453 Liv Kristin Eggen - Ingrids mor

  466 Aud Kjær - Ketils kone

  470 Audun Skår - mannen til Irenes veninne Anne Helene

  472 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

  383 Irene Hebæk - min kone

  488 Ellen Margrethe Saxrud - Irenes veninne

  493 Magne Torpen - tidligere kollega

  512 Randi Hagerup - Irenes veninne

  530 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

  547 Kai Lauritsen - modellbygger (bl a Olavskirken i Bamble) 

  568 Dag Solstad - forfatter

  758 Aud Marit Engh - hyttenabo

  811 Inga Marte Thorkildsen - byråd i Oslo, tidligere statsråd

  811 Hilde Westhrin Thorkildsen - ordfører i Nittedal

  890 Kai Askildsen - Ingrids far

1002 Hans Kristian Jørgensen - mannen til min en kusine

1105 Per Albert Swift - mannen til Irenes veninne

1134 Franz Joseph av Habsburg - keiser av Det tysk-romerske riket

1134 Marie Louise av Østerrike - kona til Napoleon

1135 Marie Antoinette av Østerrike - Kona til Ludvig 16. av Frankrike

1140 Carl 16. Gustav - konge av Sverige

1140 Margrethe 2. - dronning av Danmark

1146 Harald 5. - konge av Norge

1149 Elizabeth 2. - dronning av Storbritannia 

1190 Bjørnstjerne Bjørnson - forfatter

1191 Richard Nordraak - komponist

1192 Henrik Ibsen - forfatter

1254 Lill Pedersen Swift - Irenes veninne

1312 Jytte Christensen - hyttenabo
Alle dokumentene er søkbare.


OBS Spesielt det siste dokumentet inneholder sikkert noen feil, og det vil etter hvert bli gjennomført oppfølging av kvaliteten, så langt det lar seg gjøre.

Oppdatert 22.11.2020