Forfedre - vi er alle i slekt

Forfedre

- vi er alle i slekt


Det er mange kilder til kartlegging av slekta. En av dem er bygdebøker. Det ligger mye hardt arbeide og god hukommelse bak disse. Vi som har tilgang til elektroniske hjelpemidler, kan vanskelig forstå det omstendelige og systematiske manuelle arbeidet som ligger bak hver bygdebok.


Ved gjennomgang av flere bygdebøker, har jeg gjort noen interessante observasjoner. Det er utrolig mange mennesker som er i slekt med hverandre i hver bygd. I løpet av noen generasjoner er slektene vevet inn i hverandre på kryss og tvers, og det skal god hukommelse til å holde oversikten.


I Bamble, der jeg har en del av mine forfedre, fant jeg ut at av 105 gårder (eget gårdsnummer) hadde jeg slekt på 102. Jeg fant frem til en person, Giert Olsen Linna, som jeg så hadde mange etterkommere. Slektsprogrammet som jeg bruker, kan sette opp oversikter over etterkommere til en person. Nedenfor er etterkommerne etter Giert Olsen Linna listet opp, dvs de av dem som jeg har registret. Her er de hovedsakelig bambleslekter. Det ble mange overraskelser da jeg gikk igjennom oversikten.


Giert Olsen Linnas etterkommere (oppdatert 16.4.2015)Som nevnt under venner og kjente, ble flere enn jeg overrasket over at flere av Irenes og mine venner hadde felles forfedre med oss. Jeg har derfor moret meg med å finne frem noen eksempler på dette.


 

Søren Christophersen Sjøtvedts etterkommere (oppdatert 16.4.2015)


Se følgende sider:

1 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

1 Dag Solstad - forfatter

2 Roger Sandvik - tidligere gift med Annas datter Anne Kjersti

3 Marit Ryste - gift med Annas sønn Kjell

4 Sverre Abrahamsen - gift med tante

6 Jeg

8 Aud Marit Engh - hyttenabo

9 Anne Kari Walle - tidligere nabo

10 Petter Christensen - var gift med Jytte - hyttenabo


 

Historiebøkene kan fortelle at dansk adel gjorde seg gjeldende i Norge. Her kan jeg bekrefte at dette ikke bare dreide seg om politikk:


Oluf Lunges etterkommere (oppdatert 10.11.2015)


Se følgende sider:

2 Irene

2 Audun Skår

3 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

4 Jytte Christensen - hyttenabo


 

Jon Halvardsen Smørs etterkommere (oppdatert 16.4.2015)


Se følgende sider:

2 Randi Hagerup

8 Olav Hvale -mannen til min kusine Liv

26 Jeg

28 Leif Nilsen - min svoger

30 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

31 Asbjørn Gøthesen - mannen til min niese Sidsel

11 Mons Oppedal - nabo i Asker

47 Arnold Ødegaarden - mannen til min tante Ingeborg

64 Audun Skår

65 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

66 Irene - min kone


 

Tolf Carlsen Romnes etterkommere (oppdatert 16.4.2015)


Se følgende sider:

5 Mons Oppedal

8 Jeg

11 Tom Hafredal - tidl ordører og rådmann i Bamble

14 Asbjørn Gøthesen

16 Olav Hvale

21 Jørn Paulsen - gift med min kusine Sigrunn

26 Arne Flaatten

58 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

62 Marit Ryste

63 Dag Solstad

64 Aud Marit Engh

71 Didrik Danielssen
Dyre Sevaldsen Hanestad etterkommere (oppdatert 26.4.2015)


Se følgende sider:

1 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

1 Irene Hebæk - min kone

2 Magne Torpen - tidligere kollegaEilev Arnoldsen Udjus etterkommere (oppdatert 16.4.2015):


Se følgende sider:

1 Marit Ryste

4 Jeg

8 Anne Kristin Baann

10 Reidar Kjellemyr

13 Anne Kari Walle

17 Nikolai Nilsen - Annas svigerfar

35 Mons Oppedal

38 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

57 Åse Hellberg - Irenes inngiftede tanteHalvor Stiansen Løddesøl etterkommere (oppdatert 16.4.2015):


Se følgende sider:

4 Marit Wik - gift med Irenes tremenning Odd Karsten Hebæk - slektsforsker

11 Jeg

13 Marie Olsen - Annas svigermor

44 Turid Anita Sølvberg - gift med Irenes fetter


____________________

 

Som en kuriositet  har jeg tatt med Harald Hårfagres etterkommere. Min slektsdatabase på rundt 50.000 personer (april 2015) er svært liten i forhold til Norges befolkning før og nå. Hadde alle vært registrert,  tror jeg de fleste ville hatt felles forfedre, og de fleste ville funnet Harald Hårfagre blant dem.

 

Det er også interessant å se hvor omfattende inngifte det var mellom kongehusene i Europa i eldre tider, der hensikten var å bygge allianser og skaffe seg makt og rikdom.


Dessverre er det mest kongelige, adel og personer som hadde viktige posisjoner som er dokumentert i tidligere tider. Denne oversikten bærer preg av det. Vanlige mennesker ble borte i det udokumenterte mørket. Vi som er heldige å ha noen blant våre forfedre som ble dokumentert, kan finne utrolige nettverk av fjerne slektninger. Det betyr ikke noe, men det er en morsom kuriositet å ha relasjoner til historiske personer over hele Europa.


Harald Hårfagres etterkommere (de som er registrert av meg) er mange, som det fremgår av dette dokumentet:


Harald Hårfagres etterkommere (oppdatert 9.3.2018):


Se følgende sider:

    7 Ketil A Stene - tidligere kollega

165 Aud Kjær - Ketils kone

    5 Audun Skår - mannen til Irenes veninne

394 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

  88 Dag Solstad - forfatter

399 Per Albert Swift - mannen til Irenes veninne

378 Irene Hebæk - min kone

370 Randi Hagerup - Irenes veninne

391 Ellen Margrethe Saxrud - Irenes veninne

  90 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

386 Magne Torpen - tidligere kollega

106 Mons Oppedal - nabo i Asker

257 Kai Askildsen - Ingrids far

  24 Ann Mari Johansen - hyttenabo

  27 Arne Flaatten - lokalhistoriker

198 Hilde Wsthrin Thorkildsen - ordfører i Nittedaø

    8 Hans Kristian Jørgensen - mannen til en kusine

350 Ruth Ryste - tidligere statsråd

  42 Marit Ryste - kona til nevø

  63 Anne Kari Walle - nabo fra Bamble og kunstner

  66 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

  79 Jeg

  88 Didrik Danielssen - tidligere kollega

  10 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

125 Tom Hafredal - lokalpolitiker

132 Asbjørn Gøthesen - mannen til niese

160 Aud Marit Engh - hyttenabo

226 Leif Nilsen - min svoger

23 Edina Ringdal - rådgiver for Hadia Tajik, Arbeiderpartiets nestleder

   2 Liv Kristin Eggen - Ingrids mor

470 Lill Pedersen Swift - Irenes veninne

431 Elizabeth 2. - dronning av Storbritannia 

430 Harald 5. - konge av Norge

428 Carl 16. Gustav - konge av Sverige

428 Margrethe 2. - dronning av Danmark

498 Jytte Christensen - hyttenabo

424 Franz Joseph av Habsburg - keiser av Det tysk-romerske riket

441 Bjørnstjerne Bjørnson - forfatter

61 Kai Lauritsen - modellbygger

63 Ivo de Figueiredo - forfatter

442 Richard Nordraak - komponist

197 Inga Marte Thorkildsen - byråd i Oslo, tidligere statsråd


Det var overraskende å se at så mange var etterkommere etter flere av Harald Hårfagres barn.  Det henger selvfølgelig sammen med at slektninger giftet seg med hverandre, bl a for å sikre makt og innflytelse.


Som ytterligere en kuriositet tar jeg med etterkommerne etter Olav Geirstadalf Gudrødsen. Dette gjør jeg fordi han er gjort til et viktig tema i Arne Flaattens siste bok om Bambles historiske utvikling. Der presenteres Bamble som et viktigere område enn bamblinger og andre har vært klar over og med Geirstad (dagens Gjerstad) som kongsgård. Den store gravhaugen på Gjerstad han inneholde restene etter Olav Geirsdadalf, iflg Arne Flaatten.


Dessuten - både Arne og jeg, og et utall andre, er etterkommere etter Olav Geirsdatalf - bare se her:

 

Olav Geirsdatdalf Gudrødsens etterkommere (oppdatert  9.3.2018):
Alle dokumentene er søkbare.


OBS Spesielt de siste dokumentene inneholder sikkert noen feil, og det vil etter hvert bli gjennomført oppfølging av kvaliteten, så langt det lar seg gjøre.

Oppdatert 9.3.2018