Forfedre - Irene

Forfedre

- Irene


Her har jeg samlet informasjon om Irenes og hennes families forfedre. Som det fremgår, er hennes nærmeste familie liten. Det er derfor ikke mange å kartlegge, sammenlignet med min familie. Imidlertid, går vi noen generasjoner bakover, har hun mange spennende personer blant forfedrene.


Irenes forfedre (oppdatert 19.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- ForfedrebokIrene har en søster, Gerd. Hun har en datter, Camilla. Med italiensk far, er det ikke enkelt å få kartlagt hans forfedre, men mye gjøres etter hvert tilgjengelig på internet.Irenes far, Erik Hebæk, hadde sine røtter i Kråkstad, der flere generasjoner eide og drev Hebæk gård.


Eriks forfedre (oppdatert 20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- ForfedrebokErik hadde en bror, Georg. Han var gift med Solveig Brøther.


Solveig Brøthers forfedre (oppdatert 20.11.2020):

Kart

- Oversikt

Forfedrebok

Irenes mor, Elsa Sørensen, mistet moren like etter fødselen. Hennes far giftet seg på ny, men slektninger uten egne barn tok henne til seg, og hun hadde en god barndom hos dem.


Elsas forfedre (oppdatert 20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- ForfedrebokElsa hadde en halvbror, Eilif Eskøy. De hadde felles far. Siden de hadde forskjellig mor, har jeg tatt med hans forfedre også.


Eilifs forfedre (oppdatert 20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

Forfedrebok


Eilif var gift med Åse Helberg. Som normalt, fant jeg også at hun og jeg har felles forfedre! Se Etterkommere etter Eilev Arnoldsen Udjus under "Vi er alle i slekt".


Åses forfedre (oppdatert 20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

Forfedrebok


Eilif og Åse har en sønn, Rune-Rene. Han er gift med Turid Anita Sølvberg. Jeg ble vel ikke egentlig overrasket, men hun og jeg har også felles forfedre. Se Halvor Stiansen Løddesøls etterkommere under "Vi er alle i slekt".


De har barna

- Anne-Helene,

- Finn-Eivind og

- Trine-Lise.


Turid Anitas forfedre (oppdatert 20.11.2020):

Kart

- Oversikt

- Forfedrebok

Oppdatert 20.11.2020