Hjem

Velkommen til

Our Small World


Denne hjemmesiden er etablert av Søren H Ødegården. Som pensjonist har jeg mer tid enn før til å gjøre det jeg har lyst til. Noe av det jeg bruker tid på, kan kanskje være av interesse for andre.


Verder er urolig og fremtiden usikker. Da er det fint å ha et sted der min kone og jeg kan glemme utfordringene Norge og Verden står overfor. Der kan vi hygge oss med planter og jord og stein og turer i skjærgården. Bildet over viser utsikten fra vår hytte.

 

Familie og forfedre


Familien er en viktig del av livet. Irene og jeg har vært heldige, med hverandre og med vår sønn Ståle. Ståle og Ingrid har fått en god start på sitt samliv. De giftet seg i februar 2009. Nå er familien supplert med Håvard, som ble født  i juli 2010 og Magnus, som ble født i januar 2013.


Etter at jeg ble pensjonist i 2007 har jeg kartlagt store deler av min og min kones slekt. Vi har vært heldige på den måten at enkelte av forfedrene har vært av historisk interesse. Dermed har jeg kunnet benytte resultater av historikeres forskning. Disse har avdekket at vi har forgreninger til hele Europa og Russland. Det gir en ny og interessant dimensjon når vi reiser, og økt interesse for historiens lange linjer. Gjennom våre forfedre har vi faktisk vært med på utviklingen av Europa og Russland.


Under fanen Forfedre har jeg gjort tilgjengelig en del av det jeg har funnet ut om forfedre.


 

Erfaringer og refleksjoner


Det meste av min yrkesaktive tid arbeidet jeg i Storebrand. Oppgavene har omfattet et bredt spekter av fagområder og utfordringer. Mot slutten var jeg også involvert i prosjekter utenfor Storebrand. Disse hadde både nasjonalt og internasjonalt perspektiv.


Det var interessante og utfordrende år. Da jeg ble pensjonist i 2007, valgte jeg å oppsummere disse årene. Kanskje kan mine erfaringer være av interesse for noen, og kanskje kan det være noe å lære for enkelte. Denne oppsummeringen er derfor gjort tilgjengelig under fanen Erfaringer.


 

Samfunnet


Domenenavnet "oursmallworld" er ikke helt tilfeldig. Det ble slik etter søk etter ledig domenenavn. Det er utrolig mange kombinasjoner av ord som er tatt i bruk av enkeltpersoner og selskap.


"Oursmallworld" illustrerer noe som er blitt klarere for meg de senere år. Verden er liten og den blir mindre etter hvert som moderne kommunikasjonsteknologi når stadig lenger ut i alle deler av verden. Dessuten, vi er alle "i samme båt" i forhold til klimaendringer, verdensøkonomien med mer. Felles forståelse av dette, og bedre samhandling mellom verdens land og folk, er faktisk ganske nødvendig dersom vi skal mestre den viktigste utfordringen vi har: Å gi verden videre i en tilstand som gjør det mulig for våre barn, barnebarn og senere generasjoner å få et godt liv.


De fleste har vel et heller slapt forhold til hvorledes samfunnet utvikler seg. De oppfatninger vi har om politikk og styring, er kanskje mer preget av hva den enkelte er berørt av direkte, enn hvilket samfunn vi bør ha om noen generasjoner. Kanskje burde vi tenke litt mer på hva som fremmer et godt liv i det lange løp.


Jeg har ikke vært spesielt engasjert i den politiske debatten, men som pensjonist har jeg mer tid og vil fremover reflektere litt over det som skjer rundt oss i samfunnet.


Bamble


De fleste av oss føler vel en viss tilknytning til det stedet vi ble født og vokste opp. For meg ble tilknytningen til Bamble svekket gjennom mange års opphold utenfor bygda. Da jeg ble pensjonist ble jeg opptatt av både slekt og lokalhistorie. Det er viktig å ikke glemme at en katedral består av mange byggestener. Verdenshistorien er summen av mange lokalhistorier. Ting henger sammen. Vi er alle en del av en stor helhet. Det ble derfor naturlig å inkludere Bamble på denne hjemmesiden.


Irene og jeg setter pris på turer i inn- og utland. Et sterkt inntrykk gjorde naturen i Lofoten.

Lofoten er et vakkert sted i Norge, og Norge er et fabelaktig land i vår lille verden!Etablert 20.11.2010

Oppdatert 10.4.2024