Forfedre - Ingrid og Ståle

Forfedre

- Ingrid og Ståle
Ingrid og StåleIngrid og Ståle giftet seg i 2009, og har to barn:

- Håvard, født i 2010 og

- Magnus, født i 2013.


Etter hvert som de stifter familie, vil deres ledsagere få sine forfedre presentert her, selvfølgelig, men det er noen år til det blir aktuelt.


Ståles forfedre er summen av Irenes og mine forfedre. Går vi langt nok tilbake, har Irene og jeg felles forfedre. Under Vi er alle i slekt er det flere sksempler på det. Harald Hårfagre er en av dem. Han spredte ut sine gener i stort omfang, og svært mange nordmenn har ham som en av sine forfedre.
Ingrids foreldre


Ingrids foreldre, Kai Askildsen og Kristin Eggen, er begge for tiden lærere. Kristin har tidligere vært styrer ved en barnehave i Sandefjord.


Ingrids bror, Alf Kristoffer, er utdannet ved Universitetet i Stavanger etter avtjent verneplikt i marinen.Ingrids slekt har også anesammenfall med Ståles, se under Vi er alle i slekt.


Jeg fant tidlig ut at det var sammenfall mellom Irenes og Kristins forfedre, men jeg kom ikke så langt i kartleggingen av Kais forfedre. Noen dagers søk på internet i romjulen 2014, viste at nye kilder er tilgjengelige, og dermed fant jeg flere felles forfedre, som det fremgår under Vi er alle i slekt.


Forfedrene til Ingrids foreldre er beskrevet her:


Kristins forfedre (oppdatert 20.11.2020): 

- Kart

- Oversikt

- Forfedrebok


Kais forfedre (oppdatert 20.11.2020):

- Kart

- Oversikt

- ForfedrebokOppdatert 20.11.2020