Erfaringer

Erfaringer og refleksjoner


Et langt yrkesaktivt liv med utfordrende oppgaver, gir mye god læring. Det ville være fint om noen av erfaringene kunne være til litt nytte også for andre.


Da jeg ble pensjonist i Storebrand, hadde jeg vært tilknyttet konsernet i nesten 40 år. Jeg måtte derfor igjennom noe som minnet om en sorgprosess. Det var til stor hjelp å skrive ned noe av det jeg har opplevd i disse årene og noen av de refleksjonene jeg har gjort.


Selv om Storebrand har en førsteklasses ledelse, og konsernets virksomhet bygger på et verdigrunnlag som jeg fullt ut står bak, har jeg sett enkelte forbedringsområder.


Storebrand har vært en meget god arbeidsgiver. Jeg er takknemlig for de muligheter og utfordrende oppgaver jeg har fått, og alle de spennende aktiviteter jeg har fått være med på.


Den oppsummeringen jeg har gjort av tiden i Storebrand, er gjort tilgjengelig her:


fra min tid i Storebrand (oppdatert 26.11.2020)       (Boken er i 2020 trykket i noen få eksemplarer. Det ble da gjort noen mindre justeringer i teksten i siste         del av boken, men ingen substansielle endringer. Det er denne versjonen som nå er tilgjengelig her.)I 2017 var det 250 år siden Storebrands forløper, "Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt", ble etablert. I den forbindelse ble det utarbeidet en jubileumsbok, med bl a en oversikt over konsernets historie. Førsteamanuensis Sverre A Christensen var hovedforfatter.


Det var morsomt å bli informert av ham om at "fra min tid i Storebrand" var en viktig kilde ved utarbeidelsen av boken. Ifølge ham var den en av de mest benyttede kilder blant det store materialet han hadde til rådighet.


Det er tilfredsstillende at de mange timer som ble brukt ved utarbeidelsen ikke bare var nyttig som en sorgprosess da jeg ble pensjonist, men at den også kan være av interesse for andre.

 Etablert 20.12.2010

Oppdatert 26.11.2020