Mitt parti

Samfunn og politikk

- mitt parti


I min alder er det neppe aktuelt å etablere et nytt politisk parti i Norge. Jeg har heller ingen ambisjoner om å påvirke Norsk politikk. Likevel kan det være befriende å gi uttrykk for oppfatninger som har utviklet seg gjennom et langt liv.


I mange år var jeg medlem av og stemte Høyre. De senere år har jeg funnet at mine politiske oppfatninger ikke kommer til uttrykk i noe enkelt parti, dessverre. Mye i Høyre er fortsatt bra, men innvandringspolitikk, kriminalpolitikk og satsning på infrastruktur er for kortsiktig. Her er Frp et bedre alternativ. Jeg er heller ikke for en ukritisk privatisering. Her er jeg nærmere Arbeiderpartiet. Nedbygging av dyrkbar jord og minst opprettholdelse av selvforsyningsgraden er bedre ivaretatt av Senterpartiet. Sosialistisk Venstreparti har gode argumenter i sin skepsis til bruk av militære på fremmed jord. Osv.


Dokumentet Mitt parti viser noe om hva partiprogrammet ville omfatte, dersom jeg skulle startet et nytt parti. Det er ikke gjennomarbeidet, og det er ikke diskutert det med andre. En rekke samtaler med venner og kjente bekrefter imidlertid at mange har lignende tanker.


Program for Mitt parti (PDF-dokument)
 


Etablert 30.5.2013.

Oppdatert 27.11.2020 og 28.6.2021