Slekt

Slekt


Slektsforskning


Kartlegging av slekta kan være krevende, og fører ikke alltid så langt. Dessverre er enkelte gamle protokoller blitt borte. Dermed kan det bli brudd i slektsliner som det er nesten umilig å rekonstruere. Både i Irenes og min slekt blir enkelte grener borte i mørket av denne grunn. Dessuten er "vanlige" personer, spesielt de som ikke eide gård eller verdier, bare dokumentert så langt bakover som kirkebøkene går, dvs til ca 1700.


Samtidig har Irene og jeg vært heldige fordi det i enkelte grener er personer som historikere har interessert seg for. Det har ført oss vidt og bredt i Europa og Russland, og det har ført oss langt bakover. Det er mulig å dokumentere enkelte linjer bakover til før vår tidsregning. Det er nok noe usikkerhet i enkelte generasjoner, men når historikere har sannsynliggjort barn-foreldre-forhold, er dette benyttet av meg og av andre som har registrert sine forfedre. Kildekritikk er imidlertid viktig, og  ikke alt kan tas "for god fisk".


Enkelte historikere mener at Snorre er troverdig når han ramser opp far-sønn-relasjoner tilbake til før Odin. Det er også slik at andre kilder fra før Snorre har nesten identiske rekker. Dersom vi legger til grunn at denne oversikten er korrekt, kan jeg følge min slekt tilbake til rundt 150 f Kr. Jeg er redd dette er ganske spekulativt.


Jeg ble også en smule forundret da jeg på internett fant at en gren var ført helt tilbake til Abraham. Jeg valgte å ikke registrere denne grenen inn i min slektsdatabase. Det ble for useriøst. Imidlertid påstår en svensk slektsforsker i nummer 91 av Diskulogen (Medlemsblad for svenske Föreningen för datorhjälp i släktsforskningen - DIS) at han har kommet 135 generasjoner bakover. Hvem vet....?


Mange med interesse for forfedrene, og mange slektsdatabaser som er åpne for innsyn, har gitt mye verdifull informasjon. Kvaliteten er variabel. Derfor forsøker jeg alltid å dobbeltsjekke ny informasjon. Når troverdige kilder er angitt, er det til stor hjelp. Imidlertid er det mye stoff jeg har valgt å ikke bruke, fordi det ikke virker troverdig.


Både Irene og jeg har solide røtter i bondestanden. I senere generasjoner er det mange med tilknytning til landbruk, både leilendinger og store jordeiere. Vi finner etter hvert også noen embetsmenn og noen med tilknytning til den tidligere adel i Danmark, Sverige og Norge.


Det var spennende å finne kobling til forskjellige kjente personer og kongeslekter. Det har ført slekta ut til de fleste land i Europa, Russland og Ukraina. Jeg har også funnet enkelte grener til Tyrkia, Iran og Egypt. Det har gitt et nytt perspektiv på Europeisk historie og økt interessen for reiser til steder der forfedre har bodd eller gjort seg gjeldende.Reiser med historisk perspektiv


Irene og jeg hadde sommeren 2009 en interessant biltur til Lofoten med innlagte opphold på Tjøtta og på Borg utenfor Svolvær. Der hadde enkelte forfedre tilhold, f eks Hårek på Tjøtta.


Vi hadde også i 2008 en like interessant tur med kanalbåt fra St Petersburg til Moskva. Vi planlegger en lignende tur fra Kiev til Odessa (planlagt i mai 2014, men dessverre avlyst pga den politiske situasjonen). På elvene i Russland og ned til Svartehavet dro Irenes og mine forfedre ut på handels- og erobringsferder. Rurik, som grunnla Russland, er et eksempel.


Et besøk på Sicilia overrasket med ny informasjon om slektninger som var konger og dronninger av øya for 1000 år siden. I et museum i York oppdaget vi at vi har bånd til dagens britiske kongehus. Riktignok må vi ca 600 år bakover for å finne felles forfader, men likevel. Sommeren 2011 var vi på Island. Jon Loptsson, som fostret Snorre Sturlasson, er en av våre forfedre derfra.

 


Slektsdatabase


Med over 74.000 personer (25.11.2020) registrert i min slektsdatabase, har jeg kommet et stykke på vei i kartlegging av slekta. Enkelte grener er strukket over 70 generasjoner bakover, men for en del av disse er kvaliteten usikker.

 

Jeg arbeider stadig med kvaliteten, og supplering av kilder og annen informasjon som kan øke verdien av det stoffet som er registrert, også for andre.

 

Så langt har jeg ikke mye biografiske data. Dette vil jeg fokusere sterkere på fremover, men de kildene jeg har hatt tilgang på så langt er mangelfulle her, så det er usikkert hvor mye jeg finner.


Det slektsprogrammet jeg benytter (Embla) genererer forskjellige rapporter. Noen av disse har jeg gjort tilgjengelig under fanen Forfedre:

  • Kart gjør det enkelt å følge slektslinjene i 8 generasjoner bakover.
  • Oversikten omfatter alle registrerte personer i direkte linje ordnet pr generasjon i inntil 30 generasjoner.
  • Forfedreboken omfatter alt jeg har registrert om den enkelte person. Den tar med seg alle i direkte linje og deres barn. Her er også link til de kildene jeg har benyttet.Dokumentene er relativt godt kvalitetssikret så langt kirkebøker og folketellinger rekker, dvs for alle som har kildehenvisning til kirkebøker og folketellinger. Før ca 1700 har jeg i hovedsak benyttet materiale som er funnet på internett.


Etter hvert som databasen oppdateres, vil ajourførte dokumenter bli gjort tilgjengelig.


Dokumentene er søkbare. Dessuten er det registrert internetadresser til kilder der informasjon er hentet. Disse er klikkbare. Denne muligheten oppdaget jeg sent, så for mange kilder mangler denne linken.


Dessverre oppdaget jeg nylig at enkelte av internettlinkene til kirkebøkene ikke virker. Det samme gjelder enkelte av linkene til Familysearch og andre databaser. Dette skyldes at det er gjort endringer i databasen for disse kildene og domenenavnene er endret. Det er tidkrevende å finne og rette disse, så rettelsene får komme etter hvert.


Dersom noen finner feil i dokumentene, vil jeg være takknemlig for tilbakemelding. Epostadressen finnes under fanen Kontakt.Historie


Med forfedre 30 generasjoner bakover, kommer vi tilbake til før år 800 for enkelte grener. Dette innebærer at våre forfedre har opplevet historien på tilskuerplass. Noen har sågar vært aktører som har påvirket historiens gang.


For å få et bilde av hva våre forfedre har vært med på, har jeg utarbeidet en oversikt over historiens gang fra år 800 og til i dag, med avsnitt for hvert hundreår. Historien er også delt i tre kolonner, en for Norge, en for Europa og USA og en for resten. Det er noe overlapping for å unngå gjentagelse.


For hvert hundreår er det satt opp hvilke generasjoner i Irenes og min slekt som levde i denne perioden. Her var det en utfordring knyttet til det faktum at noen mødre og/eller fedre var unge når de fikk barn, andre var eldre. Mange generasjoner har derfor store sprik i fødselsår og dødsår. Derfor blir generasjonsfordelingen pr hundreår også ganske omtrentlig.


Jeg har også satt opp enkelte navn fra Irenes og mitt slektstre. Dette er i hovedsak personer som har gjort seg bemerket i historien. Før kirkebøkenes tid ble de fleste ikke dokumentert. Det er derfor stort sett embetsmenn, adel og kongelige som det går an å spore langt bakover.


Oversikten over historien er åpenbart ikke fullstendig, med sine ca 50 sider. Den er bare ment å gi noen hovedpunkter som var relevante for de generasjoner som levde da. Dokumentet vil bli oppdatert etter hvert som jeg kommer på temaer som bør være med, og kanskje noe kan strykes. Jeg har allerede sett at et viktig tema som kultur og kunst er underfokusert.


Historisk oversikt (oppdatert 9.11.2015)

Oppdatert 25.11.2020