Hagebrukets apostel

Hagebrukets apostel

Hans Nielsen Brønsted

Fra min barndom har jeg hørt om Brønsted. Han hadde i 1800 bygget det huset min familie bodde i og han hadde plantet en rekke frukttrær i hagen. Han hadde anlagt hager mange andre steder også.

 

I yngre år er de fleste av oss ikke så interessert i fortiden. Det meste gikk derfor inn det ene og ut det andre øret.

Så ble jeg pensjonist, og begynte å interessere meg for forfedre og røtter. Interessen for historie generelt og for lokalhistorie økte sterkt, og jeg anskaffet blant annet bøker om Bambles historie. En som inspirerte var Arne Flaaten, som jeg ble kjent med noen år før han døde. Vi hadde mange interessante samtaler, og hans bok om Kongeriket Vestmar var en kilde som ga mersmak.

 

På et tidspunkt ble jeg oppmerksom på at en lokalvei som gikk gjennom mitt barndomshjem, Ødegården, ble kalt Båtstøtangen.Veien burde vært døpt Brønsteds vei. Kontakt med navnekomiteen i Bamble viste at de ikke hadde kunnskap om Brønsted. Det ble starten på min motivasjon for å få belyst hans virksomhet med utgangspunkt i Ødegården. 

 

Boken ble ferdig høsten 2023, og er gjort tilgjengelig her:

 

       Hagebrukets apostel, Hans Nielsen Brønsted, 1752-1800, Hans liv og virke, og slekt. (Oppdatert 11.9.2023)

 

Brønsted bidro til at en rekke mennesker fikk både tilgang til næringsrik mat som ikke  minst hjalp dem i nødsår (Napoleonskrigene)  og til at de fikk bedre økonomi. Han selv fikk ikke god økonomi, siden han i stor grad ga bort frø og planter. Da han døde, hadde han så stor gjeld, at gode venner måtte hjelpe enken. Hun fikk også pensjon fra staten, og tildelingsbrevet ble undertegnet av kongen selv.

 

Det var flere gode kilder til informasjon om Brønsted og hans virksomhet. Med min interesse for slekt, fikk jeg også med informasjon om hans danske slekt og hans etterkommere.

 

 

 

Skrevet 5.9.2023

Oppdatert 11.9.2023