Samfunn og politikk

Samfunn og politikk


Informasjonssamfunnet sørger for å dynge oss ned i all verdens nyheter. Vi blir både oppgitt og avstumpet. Det er dessuten vanskelig å skille viktig stoff fra trivielt. "Fake news" har ikke gjort den enklere.


I mine yngre år var jeg noe med i politisk aktivitet. Jeg var styreformann i Telemark Unge Høyre, medlem av Unge Høyres landsstyre, medlem av Telemark Høyres fylkesstyre. I senere år har jeg meldt meg ut av Høyre. Det er trekk ved deres politikk jeg er uenig i. Det har imidlertid vært vanskelig å finne noe alternativt parti. Ingen av de eksisterende partiene dekker mine politiske oppfatninger.


Jeg var liberalist. Troen på at individet i fri utfoldelse ville skape en dynamikk og utvikling som alle ville være tjent med, også de svakerestilte, var basis. I senere år har jeg observert at enkeltpersoner ofte er seg selv nærmest, og tar for lite hensyn til fellesskapet. Dessverre har et ord som grådighet fått mer mening. Når det samtidig medfører handlinger som går ut over andre, kan det ikke aksepteres. I Norge har vi tradisjon for å finne god balanse mellom individets og fellesskapets interesser. Velferdssamfunnet er i hovedsak bra. Likevel tror jeg vi trenger en justering. På enkelte områder har jeg derfor beveget meg mot venstre i det politiske landskapet. Det forhindrer ikke at jeg fortsatt har tro på å slippe løs evnene og skapertrangen til enkeltpersoner. Vi må bare gi rammer og styre retningen, slik at det de setter igang også er til nytte for samfunnet.


Med dette som bakgrunnsmusikk, vil jeg fremover forsøke å definere min egen politiske plattform. Et godt utgangspunkt er selvsagt det politiske programmet til de politiske partier. Imidlertid vil jeg legge mer vekt på det faktum at vi i Norge har det godt, antagelig best i verden. Det høres ikke slik ut i valgkamper. Det ser ikke slik ut når vi leser dagens avis. Vi koser med svakhetene, for det har vi jo på enkelte områder. Vi dramatiserer problemene. Vi jakter på syndebukker. Vi klarer ikke å glede oss over alt det positive.


Kanskje det fortsatt er mulig å skape en smule begeistring over alt det positive, at vi faktisk har det godt, at vi lever i Norge! Tenk om politikerne kunne samle seg om det de faktisk er enige om, og fortelle det. I så måte var den rød-grønne regjeringen et godt eksempel på hva jeg mener. Det de var uenige om klarte de å håndtere uten å skjelle hverandre ut, uten å mistenkeliggjøre hverandre. De snakket faktisk pent om hverandre! Det var befriende. Det betyr ikke at jeg var enig i alt de gjorde. 


Min svigerdatter Ingrid er en reflektert person og politisk mer på venstresiden enn jeg. Vi hadde en periode før hun fikk barn diskusjoner som avdekket at vi har forskjellige syn på ting, men vi lyttet til hverandre og respekterte hverandres syn. Ofte fant vi ut at det ikke var så mye som skilte. Dette kunne vi gjøre med et glimt i øyet. Det reduserte ikke en god og hyggelig relasjon. Jeg setter pris på min svigerdatter, ikke bare av den grunn, men av den også. Diskusjonene med Ingrid er ganske enkelt berikende. De gir meg nye impulser og hennes gode resonnementer har også bidratt til å påvirke mine oppfatninger. Når barna blir større, kan det sikkert bli nye, morsomme diskusjoner.


Slik kan politiske diskusjoner føres. Imidlertid må media bidra. Journalister og redaktører bør støtte en positiv samfunnsutvikling i minst like stor grad som å avsløre problemer og feil. Det må ikke skapes et inntrykk av at Norge er et dårlig land å bo i. Er media først og fremst fokusert på salgsfremmende dramatikk, oppstår det en skjevhet som over tid kan gi store skadevirkninger.Mitt parti


Under fanen Mitt parti har jeg gitt uttrykk for mine politiske preferanser. Dette kommer neppe til å føre til etableringen av et nytt parti. Likevel er det mitt bidrag i den politiske debatt.Aktuelle saker


Etter hvert som jeg blir inspirert til å ytre meg om aktuelle temaer, kommer jeg til å legge mitt bidrag ut under fanen Aktuelle saker.


 


Om noen har synspunkter på mine politiske oppfatninger eller ytringer, er det sågar mulig å gi meg tilbakemelding. Epostadressen står under Kontakt.


 


 

 


Etablert 12.12.2010


Oppdatert 26.11.2020