Etterkommere - Tippoldeforeldre

Etterkommere etter

Irenes og Sørens tippoldeforeldre

Nålevende slektninger


På en måte er det enklere å finne forfedre enn nålevende slektninger. Kirkebøker, folketellinger og andre offentlige registre er sperret for innsyn etter visse datoer. Siste tilgjengelige riksdekkende folketelling er fra 1910. Kirkebøkene for dåp er ikke tilgjengelige etter 1930 osv. Jeg kjenner argumentene om følsomme personopplysninger og synes de i enkelte tilfelle er unødig restriktive.  Imidlertid må lover og regler gitt av myndighetene respekteres.


Jeg har derfor bare tatt med informasjon fra åpne kilder og fra familie. Aviser har f eks informasjon knyttet til jubileer, fødsler, ekteskapsinngåelser og dødsannonser. Følsom informasjon har jeg ikke tatt med for nålevende.Irenes tippoldeforeldre og deres etterkommere


Arbeidet med Irenes tippoldeforeldre og deres etterkommere startet høsten 2015. Hennes slekt er mindre enn min, så jeg trodde det skulle bli relativt enkelt. Etter en første utgave som var ferdig i 2016 på 139 sider, har jeg nå et dokument på 712 sider. Dokumentet vil bli liggende tilgjengelig for slektninger på denne hjemmesiden.


Får jeg ny informasjon, bilder ol vil dette dokumentet bli oppdatert. Det samme gjelder dersom noen finner feil. Da vil jeg gjerne ha tilbakemelding.


For å åpne dokumentet trengs et passord. Ca 135 slektninger av Irene som jeg har hatt hyggelig kontakt med de senere måneder har mottatt passordet. Andre slektninger kan få det ved å henvende seg til meg, se under KONTAKT. 


Her er Irenes tippoldeforeldre og deres etterkommere (oppdatert 25.10.2020).


Noen ønsket en trykket versjon av boken. Den har litt færre sider (627) fordi jeg har tatt ut kildehenvisninger og en tabell over hvor alle er født.


Manuskriptet til den trykkede boken er tilgjengelig i digital form her. Det vil ikke bli oppdatert, siden det neppe blir aktuelt å trykke nye bøker senere. Passordet er det samme.


Her er manuskriptet til boken (oppdatert 11.9.2020).


Det er oppdaget noen feil i den trykkede boken. De ikke tatt inn i manuskriptet, som er identisk med den trykkede boken, men i hoveddokumentet øverst. Rettelsene finner du 


her Rettelser til boken (oppdatert 25.10.2020)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sørens tippoldeforeldre og deres etterkommere


Det ble en større oppgave enn antatt å kartlegge mine tippoldeforeldres etterkommere. I oversikten er det nå med over 5.500 personer. Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp fra over 200 nålevende slektninger. Mange av dem visste jeg ikke noe om før de ble oppsporet på internett.


Det ble en positiv opplevelse å snakke med kjente og ukjente slektninger. Det var bare velvillig bistand, og de fleste ønsket å motta resultatet av arbeidet. Det var imidlertid tre som av forskjellige grunner ikke ønsket å dele informasjon om seg og/eller sine nærmeste. Jeg har respekt for deres oppfatning, og har selvsagt ikke tatt med informasjon som de ønsket å holde for seg selv.


Enkelte gjorde en stor jobb med å finne informasjon som jeg kunne benytte, og flere oversendte også bilder. 


For å åpne dokumentene nedenfor, må det oppgis et passord. Dette har dere i slekten som jeg har kontakt med mottatt i en epost eller melding på telefonen. Andre i slekten kan få den ved å henvende seg til meg.


Her er Sørens tippoldeforeldre og deres etterkommere (oppdatert 28.11.2022)


(OBS Det tar litt tid å laste ned 1246 sider.)


Noen ønsket også en trykket versjon. Den kommer her i en litt kortere versjon. Kildehenvisninger og en tabell over fødested er tatt ut for å spare noen sider i en bok som det var nødvendig å dele på to bind. Til sammen ble det over 1000 sider. Passordet er det samme som over.


Her er manuskriptet til bokens bind 1 (oppdatert 28.11.2022)


Her er manuskriptet til bokens bind 2 (oppdatert 28.11.2022)


Det blir neppe trykket ny bok selv om jeg får rettelser og tilføyelser. Imidlertid vil hoveddokumentet over bli oppdatert dersom det er vesentlige endringer. Disse vil også bli lagt i et eget dokument, slik at det er mulig å se hvem det betyr noe for.

Oppdatert 28.11.2022