Aktuelle saker

Samfunn og politikk

- aktuelle saker


Det skjer mye i Norge og verden som gir grunnlag for refleksjon. Det går sjelden en dag uten at aviser og Dagsrevy informerer om saker som engasjerer.


Det er to hovedårsaker til at jeg ikke skriver mer:

  • Mine skriverier fører neppe til noen endringer. Det er derfor liten grunn til å bruke mye tid på å sette ord på mine vurderinger og meninger.
  • Tiden er en knapphetsfaktor. Forfedre, reisevirksomhet og diverse andre prosjekter krever sitt, så dagene blir ofte for korte.


Det er enkelte saker som likevel har en slik karakter at det er godt å få satt ord på sine reaksjoner. Undermenyen viser enkelte slike saker og mine kommentarer til dem.
Oppdatert 29.3.2014