Bamble Historie

Bamble

- Historie

Kart over Bamble (fra Bygdebok for Bamble)

Jeg ble født i Bamble i 1942 og hadde min første ungdomstid der. Først barneskolen i Brevikstrand i 1948-56 og realskolen i Langesund 1956-59. Deretter gikk jeg på Landsgymnaset i Bø i Telemark 1959-62, og var ett år lærer på en folkeskole i Solund, Sogn og Fjordane. Så kom jeg tilbake til Bamble, og var lærer på Realskolen 1963-66.


Senere bodde jeg i Oslo, Bærum og Asker, bare avbrutt av et par år i Haugesund. Tilknytningen til Bamble var likevel sterk, med familie og hytte og ikke minst mange gode minner.


Som pensjonist begynte jeg å kartlegge min og min kones forfedre. En gryende interesse for historie ble forsterket når jeg fant mange spennende historiske personer blant våre forfedre. Jeg har hele samlingen av åsrskrifter fra Bamble Historielag, noe først min mor og så min søster sørget for. Årsskriftet ble årets faste julepresang. Også andre utgivelser fra Bambles historie står i bokhylla. Den siste er Arne Flaattens Kongeriket Vestmar II. Den inneholder mye som er omtalt i tidligere bøker, men bringer en rekke nye og spennende momenter frem.


Arne Flaattens bok inspirerte meg til å sende en epost til bl a Tom Hafredal i Bamble Historielag. Der foreslo jeg bl a at en modell av Olavskirken burde bygges. Den ble innviet 4. oktober i 2015. Det var morsomt, og Kai Lauritsen m fl har all ære av utførelsen. I parantes nevnt ble det allerede i 1959 skrevet en særoppgave på Realskolen om Bamble kirke og Olavskirken. Vi var to, Gunnar Tangvald, en annen utflyttet bambling og jeg, skrev den sammen.


Se under Olavskirken, der det er kobling til en brosjyre om kirken.


Eposten til Tom høsten 2014 var ment som et konstruktivt bidrag til å løfte frem mer av Bambles tidlige historie, slik at skoleungdom, bygdas befolkning og turister kunne få mer kunnskap om denne. Jeg tenkte nok litt langsiktig frem mot et mer omfattende bygdemuseum der hele historien kunne presenteres i bilder, videoer, gjenstander, modeller og tekst, kanskje kombinert med spennede aktiviteter som kunne appelere til unge og eldre. Min kone og jeg har besøkt mange museer og opplevelsessentre rundt om i Europa, Afrika og Asia som viser at det er mange kreative løsninger på en pedagogisk og lærerrik utforming av historien kombinert med opplevelser.


Arne Flaattens bok viser at Bamble har mer å fare med bakover i tid enn de fleste bamblinger er klar over.
Det hadde vært morsomt om Bamble Historielag eller andre satte seg fore å utarbeide en mer systematisk og helhetlig oversikt over Bambles historie. Det ville i så fall vært et fint tilskudd til det tre-binds verket om Telemarks historie som ble utgitt på Fagbokforlaget i 2014. Denne historiske oversikten over Telemark er meget interessant og god, men etter min oppfatning er kystkommunene i Telemark underrepresentert.


Ungdom av i dag er sjelden uten kontakt med nettet. En nettløsning der Bambles historie presenteres på en enkel og oversiktlig måte kan være en metode. Jeg tenker også at historiske kart over Bamble kan bidra til oversikt. Slike kart kan vise strandlinje, steder, gårder, veier osv for forskjellige tidsepoker. Kanskje et samarbeid med skolen, historielærere og elever kan bidra til en god løsning som er relevant for ungdom?


Etablert 31.10.2015
Oppdatert 26.11.2020