Forfedre - vi er alle i slekt

Forfedre

- vi er alle i slekt

 

Det er mange kilder til kartlegging av slekta. En av dem er bygdebøker. Det ligger mye hardt arbeide og god hukommelse bak disse. Vi som har tilgang til elektroniske hjelpemidler, kan vanskelig forstå det omstendelige og systematiske manuelle arbeidet som ligger bak hver bygdebok.

 

Ved gjennomgang av flere bygdebøker, har jeg gjort noen interessante observasjoner. Det er utrolig mange mennesker som er i slekt med hverandre i hver bygd. I løpet av noen generasjoner er slektene vevet inn i hverandre på kryss og tvers, og det skal god hukommelse til å holde oversikten.

 

I Bamble, der jeg har en del av mine forfedre, fant jeg ut at av 105 gårder (eget gårdsnummer) hadde jeg slekt på 102. Jeg fant frem til en person, Giert Olsen Linna, som jeg så hadde mange etterkommere. Slektsprogrammet som jeg bruker, kan sette opp oversikter over etterkommere til en person. Nedenfor er etterkommerne etter Giert Olsen Linna listet opp, dvs de av dem som jeg har registret. Her er de hovedsakelig bambleslekter. Det ble mange overraskelser da jeg gikk igjennom oversikten.

 

Giert Olsen Linnas etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

 

Per Tykeson Finneid fra Drangedal har også en stor mengde etterkommere. Drangedal, Sannidal og flere andre kommuner i Telemark er godt representert. Et oppslag i denne oversikten kan være interessant.

Per Tykesen Finneids etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

 

Som nevnt under venner og kjente, ble flere enn jeg overrasket over at flere av Irenes og mine venner hadde felles forfedre med oss. Jeg har derfor moret meg med å finne frem noen eksempler på dette.

 

Søren Christophersen Sjøtvedts etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

Se følgende sider:

1 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

1 Dag Solstad - forfatteren

2 Roger Sandvik - tidligere gift med Annas datter Anne Kjersti

3 Marit Ryste - gift med Annas sønn Kjell

4 Sverre Abrahamsen - gift med tante

6 Jeg

8 Aud Marit Engh - hyttenabo

9 Anne Kari Walle - tidligere nabo

10 Petter Christensen - var gift med Jytte - hyttenabo

 

Historiebøkene kan fortelle at dansk adel gjorde seg gjeldende i Norge. Her kan jeg bekrefte at dette ikke bare dreide seg om politikk:

 

Oluf Lunges etterkommere (oppdatert 10.11.2015)

 

Se følgende sider:

2 Irene

2 Audun Skår

3 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

4 Jytte Christensen - hyttenabo

4 Lisa Vargues

7 Kjell Lindblom

 

Orm Ivarsen Lydvos etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

Se følgende sider:

1 Ingrid Maria Askildsen - min svigerdatter

2 Audun Skår

3 Kjell Lindblom

 

Jon Halvardsen Smørs etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

Se følgende sider:

2 Randi Hagerup

8 Olav Hvale -mannen til min kusine Liv

26 Jeg

28 Leif Nilsen - min svoger

30 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

31 Asbjørn Gøthesen - mannen til min niese Sidsel

11 Mons Oppedal - nabo i Asker

47 Arnold Ødegaarden - mannen til min tante Ingeborg

63 Kjell Lindblom

64 Audun Skår

65 Mette Marit Tjessem Høiby - kronprinsesse av Norge

66 Irene - min kone

 

Tolf Carlsen Romnes etterkommere (oppdatert 16.4.2015)

 

Se følgende sider:

5 Mons Oppedal

8 Jeg

11 Tom Hafredal - tidl ordører og rådmann i Bamble

14 Asbjørn Gøthesen

16 Olav Hvale

21 Jørn Paulsen - gift med min kusine Sigrunn

26 Arne Flaatten

58 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

62 Marit Ryste

63 Dag Solstad

64 Aud Marit Engh

71 Didrik Danielssen

 

 

 

Dyre Sevaldsen Hanestad etterkommere (oppdatert 26.4.2015)

 

Se følgende sider:

1 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

1 Irene Hebæk - min kone

2 Magne Torpen - tidligere kollega

 

 

Eilev Arnoldsen Udjus etterkommere (oppdatert 16.4.2015):

 

Se følgende sider:

1 Marit Ryste

4 Jeg

8 Anne Kristin Baann

10 Reidar Kjellemyr

13 Anne Kari Walle

17 Nikolai Nilsen - Annas svigerfar

35 Mons Oppedal

38 Sonja Haraldsen - dronning av Norge

57 Åse Hellberg - Irenes inngiftede tante

 

 

Halvor Stiansen Løddesøl etterkommere (oppdatert 16.4.2015):

 

Se følgende sider:

4 Marit Wik - gift med Irenes tremenning Odd Karsten Hebæk - slektsforsker

11 Jeg

13 Marie Olsen - Annas svigermor

44 Turid Anita Sølvberg - gift med Irenes fetter

 

 

Kittel Torsen Svarverkjær

Etterkommere - oversikt (oppdatert 4.11.2016):

 

Kittel Torsen Svarverkjær

Etterkommerbok - detaljert (oppdatert 4.11.2016):

Se følgende sider:

90 Jeg

100 Julie Rakkestad

 

 

____________________

Som en kuriositet har jeg tatt med Harald Hårfagres etterkommere. Min slektsdatabase på rundt 50.000 personer (april 2015) er svært liten i forhold til Norges befolkning før og nå. Hadde alle vært registrert, tror jeg de fleste ville hatt felles forfedre, og de fleste ville funnet Harald Hårfagre blant dem.

Det er også interessant å se hvor omfattende inngifte det var mellom kongehusene i Europa i eldre tider, der hensikten var å bygge allianser og skaffe seg makt og rikdom.

 

Dessverre er det mest kongelige, adel og personer som hadde viktige posisjoner som er dokumentert i tidligere tider. Denne oversikten bærer preg av det. Vanlige mennesker ble borte i det udokumenterte mørket. Vi som er heldige å ha noen blant våre forfedre som ble dokumentert, kan finne utrolige nettverk av fjerne slektninger. Det betyr ikke noe, men det er en morsom kuriositet å ha relasjoner til historiske personer over hele Europa.

 

Harald Hårfagres etterkommere (de som er registrert av meg) er så mange at programmet som brukes for å danne dokumentet over etterkommere ikke makter det. Jeg har derfor dannet et dokument for hver av Harald Hårfagres barn der jeg har registrert etterkommere.

 

Harald Hårfagres etterkommere (oppdatert 16.4.2015):

 

 

Se følgende sider:

2 Ketil A Stene

3 Audun Skår

4 Mette Marit Tjessem Høiby - Kronprinsesse av Norge

6 Dag Solstad - forfatteren

13 Per Albert Swift

15 Irene Hebæk - min kone

17 Randi Hagerup

18 Ellen Margrethe Saxrud

19 Sonja Haraldsen - Dronning av Norge

21 Magne Torpen - tidligere kollega

32 Mons Oppedal - nabo i Asker

36 Kai Askildsen - Ingrids far

47 Ann Mari Johansen - hyttenabo

49 Arne Flaatten

57 Marit Ryste

69 Anne Kari Walle

71 Thorbjørn Thorbjørnsen - hyttenabo

78 Jeg

83 Didrik Danielssen - tidligere kollega

85 Tor Brekke-Rasmussen - hyttenabo

104 Tom Hafredal

108 Asbjørn Gøthesen

130 Aud Marit Engh - hyttenabo

161 Leif Nilsen - min svoger

306 Kjell Lindblom

310 Liv Kristin Eggen - Ingrids mor

315 Lill Pedersen Swift

325 Elizabeth 2. - Dronning av Storbritannia

325 Harald 5. - Konge av Norge

326 Carl 16. Gustav - Konge av Sverige

326 Margrethe 2. - Dronning av Danmark

332 Jytte Christensen - hyttenabo

 

 

Se følgende sider:

2 Irene Hebæk - min kone

5 Jytte Christensen

6 Audun Skår

7 Mette Marit Tjessem Høiby - Kronprinsesse av Norge

10 Franz Joseph av Habsburg - Keiser av Det tysk-romerske riket

15 Harald 5. - Konge av Norge

22 Liv Kristin Eggen

28 Kjell Lindblom

32 Dag Solstad

33 Ketil A Stene - se også side 48

54 Randi Hagerup

73 Jeg

111 Asbjørn Gøthesen

128 Leif Nilsen

191 Magne Torpen

200 Bjørnstjerne Bjørnson - forfatteren

286 Tor Brekke-Rasmussen

297 Aud Marit Engh

 

 

Se følgende sider:

3 Audun Skår

4 Mette Marit Tjessem Høiby - Kronprinsesse av Norge

6 Dag Solstad

15 Irene

17 Randi Hagerup

18 Sonja Haraldsen - Dronning av Norge

76 Jeg

158 Leif Nilsen

303 Kjell Lindblom

331 Harald 5. - Konge av Norge

 

 

  • Olav (oppdatert 27.10.2015):

 

Se følgende sider:

2 Liv Kristin Eggen

4 Audun Skår

18 Arne Flaatten

39 Kai Lauritsen

41 Ivo de Figueiredo - forfatter

50 Jeg

57 Dag Solstad

58 Tor Brekke-Rasmussen

59 Sonja Haraldsen

139 Leif Nilsen

258 Irene

 

 

 

Se følgende sider:

12 Per Albert Swift

14 Irene

41 Arne Flaatten

31 Jeg

60 Didrik Danielssen

326 Lill Pedersen Swift

 

 

Se følgende sider:

2 Audun Skår

2 Mette Marit Tjessem Høiby - Kronprinsesse av Norge

4 Dag Solstad

10 Per Albert Swift

 

Se følgende sider:

2 Audun Skår

2 Mette Marit Tjessem Høiby - Kronprinsesse av Norge

5 Dag Solstad

10 Per Albert Swift

12 Irene Hebæk

14 Randi Hagerup

14 Sonja Haraldsen - Dronning av Norge

27 Jeg

75 Mons Oppedal

49 Didrik Danielssen

180 Tor Brekke-Rasmussen

165 Kjell Lindblom

 

  • Ring (oppdatert 16.4.2015):

Se følgende sider:

13 Irene Hebæk

15 Randi Hagerup

16 Sonja Haraldsen - Dronning av Norge

65 Jeg

70 Didrik Danielssen

271 Kjell Lindblom

 

 

Det var overraskende å se at så mange var etterkommere etter flere av Harald Hårfagres barn. Det henger selvfølgelig sammen med at slektninger giftet seg med hverandre, bl a for å sikre makt og innflytelse. (Oversikten er ikke fullstendig, jeg hadde ikke tålmodighet til å gå systematisk igjennom alle dokumentene).

 

 

 

Som ytterligere en kuriositet tar jeg med etterkommerne etter Olav Geirstadalf Gudrødsen. Dette gjør jeg fordi han er gjort til et viktig tema i Arne Flaattens siste bok om Bambles historiske utvikling. Der presenteres Bamble som et viktigere område enn bamblinger og andre har vært klar over og med Geirstad (dagens Gjerstad) som kongsgård. Den store gravhaugen på Gjerstad han inneholde restene etter Olav Geirsdadalf, iflg Arne Flaatten.

 

Dessuten - både Arne og jeg og et utall andre er etterkommere etter Olav Geirsdatalf - bare se her:

Olav Geirsdatdalf Gudrødsens etterkommere (oppdatert 16.4.2015):

 

 

 

Alle dokumentene er søkbare.

 

OBS Spesielt de siste dokumentene inneholder sikkert noen feil, og det vil etter hvert bli gjennomført oppfølging av kvaliteten, så langt det lar seg gjøre.

 

 

 

 

Oppdatert 4.11.2016