Forfedre - Irene

Forfedre

- Irene

 

Her har jeg samlet informasjon om Irenes og hennes families forfedre. Som det fremgår, er hennes nærmeste familie liten. Det er derfor ikke mange å kartlegge, sammenlignet med min familie. Imidlertid, går vi noen generasjoner bakover, har hun mange spennende personer blant forfedrene.

 

Irenes forfedre (oppdatert 2.1.2015):

 

 

Irene har en søster, Gerd. Hun har en datter, Camilla. Med italiensk far, er det ikke enkelt å få kartlagt hans forfedre, men mye gjøres etter hvert tilgjengelig på internet.

 

 

Irenes far, Erik Hebæk, hadde sine røtter i Kråkstad, der flere generasjoner eide og drev Hebæk gård.

 

Eriks forfedre (oppdatert 27.11.2014):

 

Erik hadde en bror, Georg. Han var gift med Solveig Brøther.

 

Solveig Brøthers forfedre (oppdatert 27.11.2014):

 

 

 

Irenes mor, Elsa Sørensen, mistet moren like etter fødselen. Hennes far giftet seg på ny, men slektninger uten egne barn tok henne til seg, og hun hadde en god barndom hos dem.

 

Elsas forfedre (oppdatert 27.11.2014):

 

 

Elsa hadde en halvbror, Eilif Eskøy. De hadde felles far. Siden de hadde forskjellig mor, har jeg tatt med hans forfedre også.

 

Eilifs forfedre (oppdatert 22.12.2014):

 

Eilif var gift med Åse Helberg. Som normalt, fant jeg også at hun og jeg har felles forfedre! Se Etterkommere etter Eilev Arnoldsen Udjus under "Vi er alle i slekt".

 

Åses forfedre (oppdatert 22.12.2014):

 

Eilif og Åse har en sønn, Rune-Rene. Han er gift med Turid Anita Sølvberg. Jeg ble vel ikke egentlig overrasket, men hun og jeg har også felles forfedre. Se Halvor Stiansen Løddesøls etterkommere under "Vi er alle i slekt".

 

De har barna

- Anne-Helene,

- Finn-Eivind og

- Trine-Lise.

 

Turid Anitas forfedre (oppdatert 28.1.2015):

 

 

 

Irenes tippoldeforeldre og deres etterkommere

 

På en måte er det enklere å finne forfedre enn nålevende slektninger. Kirkebøker, folketellinger og andre ofentlige registre er sperret for innsyn etter visse datoer. Siste tiljengelige riksdekkende folketelling er fra 1910. Kirkebøkene er for dåp ikke tilgjengelige etter 1930 osv. Jeg forstår ikke hvorfor nyere informasjon er hemmelig, Jeg kjenner argumentene om følsomme personopplysninger, men min oppfatning er at det er bedre å være ærlige og basere seg på fakta i alle forhold.

 

Denne vinteren har jeg tatt utgangspunkt i Irenes tippoldeforeldre og kartlagt deres etterkommere. Dessuten har jeg supplert med biografisk informasjon for de personer som Irene eller andre har katt kunnskap om. Dette materialet er langt fra komplett, men en god start. Neste høst vil jeg forsøke å oppspore noen av Irenes slektninger med tanke på å få supplert med informasjon som jeg mangler i dag.

 

Her er Irenes tippoldeforeldre og deres etterkommere (oppdatert 8.5.2016).

 

Dersom noen har informasjon eller ser feil i dette dokumentet, vil jeg være svært takknemlig for tilbakemelding.

 

 

 

 

Oppdatert 9.5.2016