Oversikt

Oversikt

over Bambles historie

Bambles har en spennende historie, og synes å være mer innholdsrik enn bamblinger flest er klar over. Selv om jeg har lest mye om Bambles historie, har jeg likevel bare pirket i overflaten. Det er åpenbart mye som kan hentes frem fra jorden, gamle arkiver osv.

 

Det hadde vært morsomt om Bamble Historielag eller andre satte seg fore å utarbeide en mer systematisk og helhetlig oversikt over Bambles historie. Det ville i så fall vært et fint tilskudd til det tre-binds verket om Telemarks historie som ble utgitt på Fagbokforlaget i 2014. Denne historiske oversikten over Telemark er meget interessant og god, men etter min oppfatning er kystkommunene i Telemark underrepresentert.

 

Med min manglende historiekunnskap, har jeg likevel dristet meg til å sette opp utkast til en tabell over forhold som har hatt betydning for Bambles utvikling. Jeg vet at den er høyst mangelfull, men er ment som en start på noe som kanskje kan føre videre til en mer korrekt og komplett oversikt.

 

Ungdom av i dag er sjelden uten kontakt med nettet. En nettløsning der Bambles historie presenteres på en enkel og oversiktlig måte kan være en metode. I tabellen har jeg forsøkt å sette opp stikkord som beskriver viktige hendelser, steder, personer osv om Bamble. Fra hvert stikkord kan det legges en internettlenke som får frem mer informasjon om temaet for de interesserte.

 

Jeg tenker også at kart over Bamble kan bidra til oversikt. Slike kart kan vise strandlinje (OBS! ca 60 m høyere vannstand ca 6.000 f kr), steder, gårder, veier osv for forskjellige tidsepoker.

 

Mine stikkord må suppleres og redigeres av personer med slik kunnskap. Jeg har også lagt inn noen lenker for å illustrere at dette er mulig. Samtidig finnes nok en del av den supplerende informasjon i bøker og dokumenter som ikke ligger på internett. I så fall må dette skannes eller digitaliseres, slik at det er mulig å legge inn lenker.

 

Kanskje et samarbeid med skolen, historielærere og elever kan bidra til en god løsning som er relevant for ungdom?

 

Det er en kobling til tabellen her.

 

 

 

 

 

Oppdatert 26.8.2016