Bamble Historie

Bamble

Historie

Jeg ble født i Bamble i 1942 og hadde min første ungdomstid der. Først barneskolen i Brevikstrand i 1948-56 og realskolen i Langesund 1956-59. Deretter gikk jeg på Landsgymnaset i Bø i Telemark 1959-62, og var ett år lærer på en folkeskole i Solund, Sogn og Fjordane. Så kom jeg tilbake til Bamble, og var lærer på Realskolen 1963-66.

 

Senere bodde jeg ikke i Bamble. Oslo, Bærum og Asker ble bostedene bare avbrutt av et par år i Haugesund.

 

Tilknytningen til Bamble var likevel sterk, med familie og hytte og ikke minst mange gode minner.

 

Som pensjonist begynte jeg å kartlegge min og min kones forfedre. En gryende interesse for historie ble forsterket når jeg fant mange spennende historiske personer blant våre forfedre. Jeg har hele samlingen av åsrskrifter fra Bamble Historielag, noe først min mor og så min søster sørget for. Årsskriftet ble årets faste julepresang. Også andre utgivelser fra Bambles historie står i bokhylla. Den siste er Arne Flaattens Kongeriket Vestmar II. Den inneholder mye som er omtalt i tidligere bøker, men bringer en rekke nye og spennende momenter frem.

 

Arne Flaattens bok inspirerte meg til å sende en epost til først Kjell Voje og deretter til Tom Hafredal i Bamble Historielag. Der foreslo jeg bl a at en modell av Olavskirken burde bygges. Den ble innviet 4. oktober i år (2015). Det var morsomt, og Kai Lauritsen m fl har all ære av utførelsen. I parantes nevnt ble det allerede i 1959 skrevet en særoppgave på Realskolen om Bamble kirke og Olavskirken. Vi var to, Gunnar Tangvald, en annen utflyttet bambling og jeg, skrev den sammen.

 

Se under Olavskirken, der det er kobling til en brosjyre om kirken.

 

Eposten til Tom 14. okt 2014 (klikk her) var ment som et konstruktivt bidrag til å løfte frem mer av Bambles tidlige historie, slik at skoleungdom, bygdas befolkning og turister kunne få mer kunnskap om denne. Jeg tenkte nok litt langsiktig frem mot et mer omfattende bygdemuseum der hele historien kunne presenteres i bilder, videoer, gjenstander, modeller og tekst, kanskje kombinert med spennede aktiviteter som kunne appelere til unge og eldre. Min kone og jeg har besøkt mange museer og opplevelsessentre rundt om i Europa, Afrika og Asia som viser at det er mange kreative løsninger på en pedagogisk og lærerrik utforming av historien kombinert med opplevelser.

 

Arne Flaattens bok viser at Bamble har mer å fare med bakover i tid enn de fleste bamblinger er klar over. Dessuten er skoleungdom sjelden spesielt interessert i historie. Jeg har derfor forsøkt å finne en innfallsvinkel som både kan få en spennende historie frem i dagen og ungdom interessert nok til å lære om den.

 

Se under Oversikt, der det bl a er utkast til en tabell som illustrerer Bambles historie.

 

 

 

 

Etablert 31.10.2015

Oppdatert 26.8.2016

 

 

Kart over Bamble (fra Bygdebok for Bamble)